Hvad betyder hjerte 1, 2 og 3?

Ved at vælge produkter med bedre dyrevelfærd til en lidt højere pris medvirker du til, at flere grise, kyllinger og kvæg produceres under forbedrede forhold. Det er markedsdreven dyrevelfærd. ​

Allerede med et hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning, og for hvert hjerte der tilføjes i mærket, bliver dyrevelfærden bedre. 

Kontrollen med Dyrevelfærdsmærket er statsgodkendt, og mærket er din garanti for, at dyrene har haft bedre forhold end dyr fra traditionel produktion.

Logo med et hjerte

Med 1 grønt hjerte er dyrevelfærden løftet over dansk lovgivning. Der er yderligere krav til staldforholdene. Dyrene får mere strøelse, mere plads og kortere transporttid til slagtning. Kyllingerne er af en langsommere voksende race, grisene halekuperes ikke, og kalven får en bedre start på livet.

Med 2 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 øget for at sikre endnu bedre dyrevelfærd. Her får dyrene endnu bedre plads og endnu mere strøelse. Kyllingerne kan have adgang til udeforhold, malkekøerne kommer på græs, og der er senere fravænning af pattegrisene.

Med 3 grønne hjerter er kravene fra hjerte 1 og 2 øget for at sikre meget bedre dyrevelfærd. Dyrene har meget mere plads. Kyllingerne kommer ud i det fri, kalve til kødproduktion kommer på græs med deres mor, pattegrisene fødes i udendørs hytter.

 

Se hvor meget dyrevelfærd dyrene får, når du vælger 1, 2 eller 3 hjerter?

 

 

kolonneoverskrift - Et hjerte

Kolonneoverskrift - to hjerter

Kolonneoverskrift - 3 hjerter


Ikon af gris

 
 • Krølle på halen
 • Mere halm
 • Mere plads
 
 
 • Krølle på halen
 • Endnu mere halm
 • Endnu mere plads
 
 
 • Krølle på halen
 • Meget mere halm
 • Meget mere plads
 • Udeareal
 • Pattegrise og søer på friland
 


Ikon af kylling

 
 • Langsommere voksende race
 • Mere plads
 • Øget fokus på trædepuder
 • Kortere transporttid
 
 
 • Langsommere voksende race
 • Endnu mere plads
 • Øget fokus på trædepuder
 • Miljøberigelse i form af grovfoder eller beskæftigelsesmateriale
 • Kortere transporttid
 
 
 • Langsommere voksende race
 • Meget mere plads
 • Udeareal
 • Bedre mulighed for aktivitet og beskæftigelse
 • Øget fokus på trædepuder 
 • Kortere transporttid
 


Ikon af ko

 
 • Bedre staldforhold
 • Mere kontakt mellem kalve
 • Kortere transporttid
 
 
 • Endnu bedre staldforhold
 • Mere kontakt mellem kalve
 • Udeareal
 • Malkekøer på græs
 • Kortere transporttid
 
 
 • Meget bedre staldforhold
 • Mere kontakt mellem kalve
 • Udeareal
 • Græsareal
 • Malkekøer på græs
 • Mere plads i stalden til malkekvæg
 • Kortere transporttid