Hvor mange besætninger er tilmeldt?

Se hvor mange besætninger der er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket.

 

Her kan du se antal besætninger, der er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket, og hvilke produkter de leverer på hvilket niveau*:

Pr. 1. januar 2024 I alt* Et hjerte To hjerter 3 hjerter
Grise 159 0 37 122
Slagtekyllinger 79 51 15 13
Okse-/kalvekød 1871 4 1776 91
Mælk 614 133 177 304

*Det samlede antal af kvægbesætninger, der i alt er tilmeldt Dyrevelfærdsmærket, er 2024 besætninger. Dette er ikke summen af antallet af besætninger, der leverer okse-/kalvekød, og antallet af besætninger, der leverer mælk. Disse to tal kan nemlig ikke lægges sammen, da nogle af besætningerne kun leverer kød, kun leverer mælk, eller leverer både kød og mælk.

Yderligere oplysninger om de enkelte besætninger kan fås ved at slå besætningen op i det Centrale Husdyrbrugsregister